Privacyverklaring LYNX Rendement Fonds

Algemeen

LYNX Beleggingsfonds BV, hierna te noemen: “LYNX”, respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van haar website. LYNX draagt zorg dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gaat in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Van de deelnemers in het fonds verzamelt LYNX de navolgende persoonlijke gegevens: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerservicenummer, tegenrekeningnummer, identiteitsbewijs en bewijs van vestiging.

LYNX gebruikt uw verstrekte persoonsgegevens voor verzending van informatie op uw verzoek alsook voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van financiële dienstverlening en het beheer van daaruit voortvloeiende relaties. Hieronder vallen activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en activiteiten ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of witwassen. LYNX zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van het geval waarin gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden.

Cookies

Op de website van LYNX wordt gebruik gemaakt van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer.

Wat doen cookies?

Cookies hebben twee functies. In de eerste plaats helpen ze u bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren, zoals de taalinstelling, te onthouden. Daarnaast zijn er cookies die de websites die u bezoekt, registreren en zo een inschatting maken van uw interesses. Met deze informatie kunnen adverteerders en websitebeheerders voor u interessante advertenties in een website plaatsen. Bovendien kunnen cookies voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet.

De website van LYNX maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Weten cookies wie ik ben?

Nee, dit is niet het geval. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Welke cookies gebruikt lynx.nl?

Cookies die ervoor zorgen dat lynx.nl naar behoren functioneert

lynx.nl gebruikt cookies voor:

 • 1.1 – het onthouden van gegevens die u invoert tijdens het openen van een LYNX beleggersrekening.
 • 1.2 – het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s tijdens het inloggen, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen.
 • 1.3 – het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als u veel gegevens moet invullen bij het online openen van een LYNX beleggersrekening.
 • 1.4 – het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm.
 • 1.5 – het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven.
 • 1.6 – het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.
 • 1.7 – het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft.
 • 1.8 – het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.
 • 1.9 – het kunnen bepalen welke versie van de website u te zien krijgt.

Cookies waarmee wij het gebruik van lynx.nl kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden analyses gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

 • 2.1 – het bijhouden van het aantal bezoekers op lynx.nl en onze webpagina’s.
 • 2.2 – het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s.
 • 2.3 – het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van lynx.nl bezoekt.
 • 2.4 – het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven.
 • 2.5 – het optimaliseren van de website.

Cookies om advertenties te kunnen tonen

lynx.nl richt zich op het leveren van diensten aan klanten. Om de klantengroei te stimuleren plaatsen wij bij diverse andere websites advertenties. Wij proberen de advertenties zo goed mogelijk bij uw interesses te laten aansluiten. Advertentieruimte wordt ingekocht bij mediabureaus en advertentienetwerken. Zij fungeren als tussenpersoon tussen websitehouders en adverteerders.

De cookies maken het mogelijk dat:

 • 3.1 – er kan worden bijgehouden welke advertenties u al heeft gezien om zo te voorkomen dat u steeds dezelfde te zien krijgt.
 • 3.2 – er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de partij waarvan de advertentieruimte wordt gekocht.
 • 3.3 – er kan worden bijgehouden hoeveel leadverzoeken/aanvragen van informatiepakketten plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de partij waarvan de advertentieruimte wordt gekocht.

Cookies ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van een webpagina

Ons doel is om bezoekers van lynx.nl te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is. Daarom proberen wij onze site zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze website, maar ook via de advertenties die buiten de website worden getoond.

Om deze aanpassingen te kunnen maken, proberen wij op basis van uw bezoek aan lynx.nl een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses passen wij dan de inhoud en de aanbiedingen op lynx.nl aan voor verschillende groepen klanten.

Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen uw interesses te vinden. De informatie over uw huidige bezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit niet dat u geen advertenties van ons meer te zien krijgt. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op uw interesses.

Deze cookies maken het mogelijk dat:

 • 4.1 – de websites uw bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van uw interesses.
 • 4.2 – er kan worden nagegaan of u op een advertentie hebt geklikt.
 • 4.3 – er informatie over uw surfgedrag wordt doorgegeven aan andere websites.
 • 4.4 – er gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen om advertenties aan u te kunnen tonen.
 • 4.5 – er op basis van uw social media gebruik interessantere advertenties worden getoond.

Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media

Om de inhoud van onze websites makkelijk te kunnen delen met anderen door middel van buttons maken wij gebruik van social media cookies van de social media partijen, zodat verschillende social media partijen u kunnen herkennen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen bij het aanklikken van de buttons en de data die hiermee verzameld kan worden, verwijzen wij naar de verklaring van deze verschillende partijen. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.

Overige / onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten. Dit zijn teksten, documenten, afbeeldingen of video’s die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.
Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies zij plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Kunt u cookies blokkeren?

Wilt u liever niet dat LYNX cookies op uw computer plaatst? Via de privacyinstellingen van uw browser kunt u cookies van specifieke websites blokkeren, of alle cookies van alle websites die u bezoekt. De wijze waarop verschilt per browser. Hieronder kunt u per browser terugvinden hoe u de cookies kunt blokkeren:
– Cookie-instellingen via Chrome
– Cookie-instellingen via Firefox
– Cookie-instellingen via Internet Explorer
– Cookie-instellingen via Safari
– Cookie-instellingen via Flash Player

Let op: indien u cookies blokkeert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken en kan het zo zijn dat geen voor u interessante advertenties in een website worden geplaatst. Daarnaast heeft het blokkeren van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.

Wijzigingen

LYNX spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan LYNX. Als u geen prijs stelt op de ontvangst van informatie over aanbiedingen en diensten, dan kunt u dit ook schriftelijk aan LYNX laten weten.

Wij behouden ons het recht voor het privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.

Copyright 2016 LYNX