Wat is het beleggingsbeleid van het LYNX Rendement Fonds?

Het LYNX Rendement Fonds belegt in vrij verhandelbare liquide beursgenoteerde beleggingen en maakt gebruik van de modernste beleggingsinstrumenten en -technieken om een positief rendement te behalen en de risico’s te beperken. De voornaamst gebruikte beleggingsinstrumenten zijn aandelen, opties, futures en CFD’s.

Het LYNX Rendement Fonds neemt zowel long- als shortposities in. De focus ligt hierbij op de Europese en Amerikaanse markt.

Het beleggingsbeleid is gebaseerd op automatische handelssystemen. Deze systemen handelen op basis van vaststaande technische en/of fundamentele parameters die zijn bepaald uit historische testen op basis van kwantitatieve data uit het verleden. De handelssystemen hanteren altijd een van de vier onderstaande strategieën:

  • Korte trendvolgende strategie;
  • Mean reversion strategie;
  • Contraire strategie; en
  • Long en short aandelen.

Voor alle ingenomen posities, zowel long als short, geldt dat de koersontwikkeling van de onderliggende waarde aan meerdere technische voorwaarden moet voldoen. Daarnaast wordt elke positie voorzien van een winstneemorder en een stoplossorder.

 

Korte trendvolgende strategie

Bij een korte trendvolgende strategie wordt gekeken of een onderliggende waarde zoals een aandeel of future een opwaartse of neerwaartse trend in een koers van de afgelopen dag(en) volgt.

Wanneer het koersverloop gedurende één of meerdere handelsdag(en) een duidelijke opgaande trend laat zien, wordt een longpositie ingenomen. Het omgekeerde geldt bij een neerwaartse trend, waarbij een shortpositie in de onderliggende waarde wordt ingenomen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de trend zich tijdens het verdere verloop van de handelsdag(en) doorontwikkelt.

 

Mean reversion strategie

Een mean reversion strategie wordt ingezet met de gedachte dat de koers van een onderliggende waarde na een grote beweging deels terugkeert naar het meerdaags gemiddelde.

Als op een termijn van enkele dagen een extreme opwaartse beweging heeft plaatsgevonden in een bepaalde onderliggende waarde (bijvoorbeeld een aandeel of index future), dan wordt een shortpositie ingenomen. De achterliggende gedachte hiervan is dat de markt zal terugkeren naar het meerdaags gemiddelde. Het omgekeerde geldt bij een grote neerwaartse beweging. Een longpositie wordt op dat moment ingenomen, met de verwachting dat een herstel zal plaatsvinden in de koers van de onderliggende waarde en de positie met winst verkocht kan worden.

 

Contraire strategie

Met een contraire strategie wordt, in tegenstelling tot een trendvolgende strategie, tegen de trend van de afgelopen dagen of weken gehandeld.

Wanneer een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandeel of future, voor meerdere dagen een duidelijke neerwaartse trend laat zien, dan wordt door een contrair systeem een longpositie ingenomen – tegen de massa in. Dit gebeurt op het moment dat het systeem verwacht dat de bodem van de neerwaartse trend is gezet, waarbij wordt ingespeeld op het handelsidee dat de koers van de onderliggende waarde zal herstellen. Wanneer het herstel daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, sluit het systeem de positie om winst te nemen.

Het omgekeerde geldt wanneer sprake is van een opgaande trend. In dat geval neemt een contrair systeem, als aan alle overige voorwaarden wordt voldaan, een shortpositie in op de koers van de onderliggende waarde. Verwacht wordt dat de top van de opgaande trend is gezet en dat de koers zal terugvallen. Wanneer de terugval daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, sluit het systeem de positie om winst te nemen.

 

Long en short aandelen

De aandelenportefeuille, bestaande uit long- en shortposities, wordt opgebouwd door dagelijks de Amerikaanse, Europese en Aziatische aandelenmarkt te scannen op zoek naar aantrekkelijke aandelen die gekocht of verkocht/geshort kunnen worden. Hierbij bouwt het fonds verder op het handelsidee van de mean reversion strategie; een terugkeer naar het meerdaags gemiddelde na een grote stijging of daling van de onderliggende waarde.

Bij koopwaardige aandelen worden verschillende kooporders onder de slotkoers van het aandeel ingelegd. Bij overgewaardeerde aandelen worden verschillende verkooporders, om een shortpositie in te nemen, boven de slotkoers van het aandeel ingelegd.

Voordat het systeem besluit om long of short te gaan, moet de koersontwikkeling van de onderliggende waarde aan meerdere technische voorwaarden voldoen. Daarnaast wordt elke positie voorzien van een winstneemorder en een stoplossorder. Indien één van beide orders niet binnen een bepaalde periode is uitgevoerd, wordt de positie afgesloten wanneer blijkt dat de koers van de onderliggende waarde zich niet volgens het principe van mean reversion verder ontwikkelt.

Door tegelijkertijd tientallen long- en shortposities in aandelen te nemen past het systeem veel spreiding toe. Daarnaast wordt voor aan- of verkoop een aandeel gecontroleerd op verschillende fundamentele criteria en wordt rekening gehouden met een sectorbeperking, waardoor het fonds bijvoorbeeld niet volledig long kan zitten in oliegerelateerde aandelen ten tijde van een grote daling in de olieprijs.