Financiële begrippen

Dividendrendement

Dividendrendement definitie

Het dividendrendement is de verhouding tussen het dividendbedrag en de koers van het aandeel en geeft het percentage van de huidige marktwaarde aan dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Het dividendrendement wordt berekend door het dividend van een aandeel te delen door de beurskoers. Deze verhouding maakt het mogelijk om het rendement van een aandeel beter te vergelijken met het rendement op andere aandelen. Afhankelijk van de winst kan het dividendrendement van een onderneming bijvoorbeeld 1 % of zelfs 10% bedragen. Hoe aantrekkelijk een dividendrendement is, hangt onder andere af van de marktrente, de betaalbaarheid en de houdbaarheid. Lagere dividendrendementen zijn veelal interessanter in periodes van lage rentevoeten dan in periodes van hoge rentevoeten.

Dividendgarantie Doorlopende emissie / Doorlopende uitgifte
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek