Financiële begrippen

Expiratie

Synoniem Expiratie: Verval- of vervaldatum

Expiratie definitie

Op de financiële markten is de expiratiedatum de datum waarop een schuldeiser zijn vermogen of vordering kan opeisen. Concreet gaat het om het tijdstip waarop financiële producten zoals obligaties, futures en opties aflopen, worden uitgeoefend of worden terugbetaald. In het geval van opties en sommige futures kan fysieke levering op de expiratiedatum voorkomen onder bepaalde voorwaarden.

Europese optie & optie Europese stijl Fed & Federal Reserve System
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek