Financiële begrippen

Hybride obligaties

Hybride obligaties definitie

Volgens internationale normen zijn hybride obligaties een mix van eigen en vreemd vermogen. In de meeste gevallen hebben hybride obligaties een zeer lange en soms zelfs oneindige looptijd (perpetuele obligaties). De emittent van de hybride obligatie, die aanvankelijk vooral vastrentend is, mag de hybride obligatie gedurende ten minste tien jaar niet tegen de nominale waarde terugbetalen. Anders zal de hybride obligatie blijven lopen en zal de rente variëren afhankelijk van het economische succes van de onderneming met een extra rendementspremie. Hybride obligaties worden vaak uitgegeven door banken.

Hefboomeffect (Leverage) IBEX
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek