Financiële begrippen

Margin call

Margin call definitie

Margin trading zorgt ervoor dat beleggers te maken kunnen krijgen met een zogenaamde margin call, waarmee men meer kan verliezen dan hun inleg. Bij een margin call moet de belegger geld bijstorten of een deel van zijn portefeuille sluiten, omdat de hefboom te groot is geworden in verhouding tot het eigen vermogen. In de praktijk wordt bijvoorbeeld een futurescontract echter automatisch gedwongen om te liquideren zodra de marge onder de minimumgrens komt. Voorafgaand wordt de belegger meestal geïnformeerd via het bericht dat zijn marge bijna uitgeput is en dat de positie in de nabije toekomst automatisch kan worden gesloten.

De daadwerkelijke vraag van de broker naar een margin call komt slechts in zeer zeldzame gevallen voor. Dit is het geval wanneer het saldo op de rekening niet voldoende is om de verliezen als gevolg van een prijsverschil te dekken, bijvoorbeeld in het geval van een opschorting van de handel of een scherpe daling van de prijzen in de loop van de dag. Als alle beveiligingsmechanismen niet werken, dan is de belegger het openstaande verschil verschuldigd aan de broker en moet hij dus zijn rekening weer in evenwicht brengen.

Let op! Wanneer u handelt op margin (of effectenkrediet) dan kunnen uw financiële instrumenten worden gebruikt door IB. Hier is geen expliciete toestemming voor vereist.

Margin account Market maker
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek