Financiële begrippen

Uitkering

Uitkering definitie

Bij een uitkering wordt een geldbedrag, meestal een deel van de winst, uitgekeerd aan de aandeelhouders. Zowel aandelen- als fondsbedrijven doen uitkeringen. Uitkeringen bij naamloze vennootschappen worden dividenden genoemd. Meestal wordt een deel van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders. Maar ook uitkeringen in de vorm van speciale dividenden zijn niet ongewoon. Hier maakt een onderneming een ongeplande verdeling van een deel van haar liquide middelen aan de aandeelhouders, bijvoorbeeld als zij geen andere bestemming heeft voor grotere kasmiddelen. Uitkeringen kunnen ook worden gedaan in het geval van beleggings- of vastgoedfondsen. Terwijl de accumulatie van fondsen inkomsten behoudt, betaalt het uitkeren van fondsen de winst uit aan de beleggers.

Uitgifteprijs of emmissieprijs Uitoefening
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek