Bescherming en veiligheid bij LYNX

Als het om financiële zaken gaat, kan men niet voorzichtig genoeg zijn. LYNX hecht uitermate veel belang aan een optimale bescherming en veiligheid. In onze dienstverlening hebben begrippen als betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit de hoogste prioriteit. Als financiële onderneming beschikt LYNX over alle vereiste vergunningen. Zowel interne gedragscodes als externe wet- en regelgeving worden strikt nageleefd. Hieronder vindt u alle informatie inzake bescherming en veiligheid bij LYNX.

Wie houdt er toezicht op LYNX?

LYNX hecht uitermate veel belang aan een optimale bescherming en veiligheid. Bij LYNX is onderscheid tussen intern en extern toezicht.

Intern toezicht

Het bestuur is bij LYNX verantwoordelijk voor het interne toezicht en permanent controle. Een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel binnen LYNX is de compliance officer. De compliance officer ziet toe op de naleving van de diverse gedragscodes en regels. Deze regels betreffen zowel deze die voortvloeien uit wet- en regelgeving als de voorschriften bepaald door LYNX.

Extern toezicht

In Nederland staat LYNX onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Belgische activiteiten van LYNX vallen onder de host control van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Duitse activiteiten onder de host control van de Duitse toezichthouder BAFIN en de Tsjechische activiteiten onder de host control van de Tsjechische toezichthouder CNB. De bijkantoren van LYNX in België, Duitsland en Tsjechië staan onder het toezicht van de lokale toezichthouders.

Welke wet is van toepassing op LYNX?

Op Europees niveau is voor LYNX de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) van belang. Deze richtlijn is in Nederland opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en daarop gebaseerde lagere regelgeving. Klik hier voor meer informatie over de Wft.

Wie bewaart mijn geld en mijn posities?

IB is een solide partij met een eigen vermogen van meer dan USD 5 miljard. Al het vermogen van klanten staat op apart gescheiden (segregated) rekeningen. Deze bescherming is een standaard principe volgens SEC en CFTC regels. Uw saldo staat volledig gescheiden van het eigen vermogen van IB. IB rapporteert dagelijks aan de CFTC en wekelijks aan de SEC of dit saldo overeenkomt met de som van het vermogen van de klanten. De effecten die IB voor u bewaart, brengt zij onder in een apart bewaarbedrijf. In het onwaarschijnlijke geval van een bankroet van IB kunnen uw effecten en saldi (tenzij u handelt met een hefboom) direct teruggeboekt worden.

Een deel van dat geld houdt zij aan in Amerikaanse staatsobligaties, een deel houdt zij verspreid aan bij Amerikaanse banken. Geen enkele bank houdt meer dan 5% van het totaal aan. Gelden van cliënten worden aangehouden op gescheiden rekeningen, waardoor die zijn gescheiden van de eigen gelden van IB. Vorderingen op IB kunnen dus niet verhaald worden op de gelden die aan cliënten toebehoren en schulden van cliënten hebben geen invloed op de positie van IB.

In het onwaarschijnlijke geval van een tekort bij IB en wanneer de gelden onverhoopt niet gescheiden stonden, hebben de cliënten van LYNX nog de bescherming van de Amerikaanse Securities Investor Protection Corporation (SIPC) en van de Engelse verzekeraar Lloyds. De SIPC is het zelfregulerende instituut voor Brokers/Dealer Members in de Verenigde Staten. Vrijwel alle Brokers/Dealers in de Verenigde Staten zijn lid van het SIPC. Het SIPC stelt beleggers die een rekening hebben bij een aangesloten Broker/Dealer, schadeloos in geval van insolventie van die Broker/Dealer.

Schadeloos stellen betekent dat de marktwaarde van uw aandelen, aandelenopties, warrants, schuld- en geldsaldo is beschermd tot USD 500.000, waarvan maximaal USD 250.000 cash (dan wel het equivalente bedrag in EUR). Wanneer de SIPC dekking niet voldoende is, verzekert Lloyds nog tot USD 30 miljoen extra per cliënt, waarvan maximaal USD 900.000 cash. Deze verzekering is gelimiteerd tot USD 150 miljoen in totaal. Dit stelsel dekt een mogelijke tekortkoming of insolventie van de broker en dekt als vanzelfsprekend niet tegen verlies op uw effectentransacties.

Voor zover u posities heeft in indexopties, futures, futures opties, CFDs, valuta en edelmetalen, kunt u bij een tekort van IB een beroep doen op de U.K. Financial Services Compensations Scheme (FSCS) te kiezen. Ter verduidelijking: als u kiest voor de dekking van het Engelse FSCS, kan dit aan een beroep op het Amerikaanse SIPC in de weg staan. Dekking van FSCS betekent dat uw rekening tot een bedrag van GBP 85.000 per persoon is beschermd. Voor meer informatie over de FSCS gaat u naar www.fscs.org.uk. Meer informatie over de FCA, de Engelse toezichthouder, vindt u op www.fca.org.uk. Dit stelsel dekt een mogelijke tekortkoming of insolventie van de broker en dekt als vanzelfsprekend niet tegen verlies op uw effectentransacties.

Hoe is mijn effectenrekening beveiligd?

Uw effectenrekening is op verscheidene manieren beschermd. Gelden kunnen alleen teruggeboekt worden naar een tegenrekening die precies dezelfde tenaamstelling heeft als uw effectenrekening. Het is dus niet mogelijk om vanaf uw effectenrekening gelden naar andere personen/entiteiten over te boeken. Elke klant heeft een persoonlijke login en wachtwoord die door de gebruiker op elk moment gewijzigd kunnen worden. Daarnaast heeft elke effectenrekening een tweestapsverificatie als extra beveiliging bij het inloggen.

Val ik onder het beleggerscompensatiestelsel?

LYNX is aangesloten bij het Nederlandse beleggerscompensatiestelsel. In het geval dat LYNX niet kan voldoen aan haar verplichtingen (voortvloeiend uit beleggingsdiensten), garandeert het beleggerscompensatiestelsel een minimum niveau van bescherming. Het beleggerscompensatiestelsel garandeert een bedrag van maximaal 20.000 EUR per persoon per instelling.

Voor de duidelijkheid, deze bescherming geldt wanneer u een vordering op LYNX heeft (en niet op IB). Dit zou kunnen gelden wanneer LYNX uw belangen niet goed heeft behartigd (bijvoorbeeld indien LYNX op basis van een telefonische opdracht heeft gekocht in plaats van verkocht) en u een financiële vergoeding van LYNX toegewezen heeft gekregen. Wanneer LYNX op dat moment insolvent raakt, kunt u aanspraak maken op het beleggerscompensatiestelsel. Overigens, wanneer LYNX insolvent raakt, heeft dit geen consequentie op uw beleggingsportefeuille. Deze staat immers bij IB.

Hoe beschermt LYNX mijn persoonsgegevens?

LYNX respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van haar site. LYNX zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. LYNX houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Is LYNX aangesloten bij het Kifid en DSI?

LYNX wil een zo goed mogelijke dienstverlening aan zijn klanten verstrekken en dit begint uiteraard bij gekwalificeerde medewerkers. LYNX is daarom aangesloten bij het DSI. DSI heeft ten doel het vertrouwen van de consument in de financiële markten te versterken door het verstrekken van een persoonsregistratie aan deskundigen binnen de financiële dienstverlening die aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van deskundigheid, integriteit en werkervaring. Zij registreert hen in een openbaar register.

LYNX is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid is het onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Roger van Buuren
Roger van Buuren
Service Manager
Zelf beleggen bij LYNX: één platform, vele voordelen
  • Professioneel handelsplatform: snel, stabiel en betrouwbaar
  • Zeer lage tarieven
  • Beleg waar en wanneer u wilt met de LYNX Apps
  • Tips en educatie van professionele beleggingsexperts
  • Persoonlijke begeleiding van het LYNX service team
Beste Online Broker volgens Vergelijkbroker.nl
Beste Online Broker
volgens VergelijkBrokers.nl
2016 & 2017
Beste Online Broker volgens de Gouden Stier
Winnaar Gouden Stier
“Beste Online Broker”,
2013 & 2016
Beste Online Broker volgens Beleggers Belangen
Beste Online Broker
volgens Beleggers Belangen
2009 t/m 2013 & 2018
Contact icon Bel gratis naar
0800 2030
Contact icon E-mail naar
info@lynx.nl
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker