Gecorrigeerde cashsaldo berekenen bij onderpand van short posities

Dit artikel laat zien hoe de eventuele rente wordt berekend op het moment dat u short aandelen posities in portefeuille heeft. Normaliter betaalt u rente over negatieve cashsaldi. Dit betekent dan dat u op margin handelt en daarvoor geld geleend heeft. Op het moment dat u short gaat, ontvangt u cash als onderpand van deze short positie, ook wel cash collateral genoemd. Dit betekent dat uw cashsaldo dus toeneemt. Toch wordt deze cash collateral niet meegerekend om te bepalen of u rente dient te betalen over negatieve cashsaldi.

De te betalen rente wordt op een dagelijkse basis bijgehouden en op de derde werkdag van de volgende maand afgetrokken van het cashsaldo op uw rekening. Deze rente wordt berekend over het gecorrigeerde cashsaldo van iedere afzonderlijke valuta. Het gecorrigeerde cashsaldo wordt berekend via de formule:

Gecorrigeerde cashsaldo = Eindsaldo gesetteld cash – Onderpand van short posities – Commodity risk margin

U ziet dat het onderpand van short posities (cash dat u ontvangt bij het short gaan) niet mee wordt genomen in de bepaling of u rente moet betalen. Een positieve cashpositie betekent dus niet altijd dat u geen interest betaalt. Als u shortposities in portefeuille heeft dan wordt de ontvangen cash collateral hier nog van afgehaald in de interestberekening. Hieronder volgt een voorbeeld waarbij er eerst wordt gekeken naar een stand van de rekening zonder dat er shortposities in portefeuille zitten. Vervolgens wordt er short gegaan in een aandeel en uiteindelijk volgt de berekening van het gecorrigeerde cashsaldo.

 

Portefeuille zonder shortposities (basisvaluta EUR)

Totale waarde in EUR: 10.000 EUR
Long aandelen Apple: 4.000 USD
EUR cash: 10.000 EUR
USD cash: -4.000 USD

 

De Amerikaanse aandelen Apple zijn in dollars afgerekend. Er is niet voor gekozen om voor- of achteraf euro’s om te wisselen in dollars. Hierdoor blijft de cashpositie in euro staan op 10.000 EUR en worden de dollars geleend à 4.000 USD. Hierover wordt interest betaald.

 

Short transactie Microsoft (MSFT)

Short 50 aandelen MSFT tegen 100 USD per aandeel.

Ontvangen cash: 50 aandelen x 100 USD = 5.000 USD.

 

Nieuwe stand portefeuille inclusief shortpositie (basisvaluta EUR)

Totale waarde in EUR: 10.000 EUR
Long aandelen Apple: 4.000 USD
Short aandelen Microsoft: -5.000 USD
EUR cash: 10.000 EUR
USD cash: 1.000 USD

 

Voor de short transactie op Microsoft is cash ontvangen (cash collateral), namelijk 5.000 USD. Hierdoor zien we dat de negatieve cashpositie in USD nu +1.000 USD is geworden (-4.000 + 5.000 = 1.000). Dit betekent niet dat er automatisch geen interest meer betaald moet worden. Daarvoor wordt namelijk (dagelijks) gekeken naar het gecorrigeerde cashsaldo.

 

Berekening cash collateral 1 en gecorrigeerde cashsaldo

Stel dat de slotkoers van MSFT op de betreffende dag 95 USD bedroeg.

De cash collateral wordt dan als volgt bepaald: voor effecten genoteerd in USD is de collateral gelijk aan 102% van de slotkoers van het aandeel van de voorlaatste handelsdag (naar boven afgerond tot hele dollars)2.

Cash collateral per aandeel = 95 USD x 102% = 96,9 USD, afgerond naar boven op hele dollars is dit 97 USD.

Totale cash collateral = 97 USD x 50 aandelen = 4.850 USD.

Gecorrigeerde cashsaldo = 1.000 USD – 4.850 USD – 0 USD = -3.850 USD.

Het gecorrigeerde cashsaldo is dus negatief, omdat de cash collateral van de shortpositie wordt uitgesloten. Er wordt dus nog steeds interest betaald. In dit geval over een bedrag van -3.850 USD.

 

1 Hier laten we de berekening van de short fee rate buiten beschouwing.

2 Dit betreft een algemeen bekende richtlijn in de markt, hoewel deze verschilt per valuta. In deze tabel vindt u de berekening voor diverse valuta’s:

Valuta Berekening
USD 102%; afgerond naar boven tot dichtstbijzijnde 1.00 USD
CAD 102%; afgerond naar boven tot dichtstbijzijnde 1.00 CAD
EUR 105%; afgerond naar boven tot dichtstbijzijnde 0.01 EUR
CHF 105%; afgerond naar boven tot dichtstbijzijnde 0.01 CHF
GBP 105%; afgerond naar boven tot dichtstbijzijnde 0.01 GBP
SEK 105%; afgerond naar boven tot dichtstbijzijnde 0.01 SEK
AUD 105%; afgerond naar boven tot dichtstbijzijnde 0.01 AUD
HKD 105%; afgerond naar boven tot dichtstbijzijnde 0.01 HKD

 

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX