Artikel laten voorlezen

De passieve ‘buy & hold’-tactiek in ASML Holding krijgt een nieuwe impuls. Traders wachten op een geschikt instapmoment.

ASML Holding vanaf 2007 (log-schaal) + koersperformance + relatieve sterkte t.o.v. AEX-index

ASML Holding vanaf 2007 (log-schaal) + koersperformance + relatieve sterkte t.o.v. AEX-index

Langetermijn beleggers laten zich idealiter niet van de wijs brengen door de dagelijkse dynamiek in koersfluctuaties. Voor deze passieve ‘buy & hold’-type investeerders geldt een simpele technische invalshoek. De eerste voorwaarde is een zichtbaar bewijs van een (hervatting van de) langetermijn opgaande trend. Een tweede voorwaarde is een aanwijsbaar feit van ‘outperformance’ (bijvoorbeeld ten opzichte van de AEX-index). De koersgrafiek vanaf de bodem in 2009 toont een stijgend trendkanaal en deze maand een stijging vanaf de meerjarige stijgende steunlijn. Ook de koersresultaten ten opzichte van de AEX-index  verbeteren weer na een maandenlange zwakte.

ASML Holding op weekbasis vanaf november 2021 (log-schaal) + relatieve sterkte t.o.v. AEX

ASML Holding op weekbasis vanaf november 2021 (log-schaal) + relatieve sterkte t.o.v. AEX

In de maand juli werd dit jaar een laagste koersnotering in het aandeel ASML Holding opgemaakt bij € 403,45 waarna een herstelbeweging inzette richting € 580,50. Op 14 oktober jl. werd in de weekgrafiek een slotkoers gezet bij € 397,45. Eén week later volgde een koersherstel, waarbij in de reeks van drie wekelijkse slotkoersen een ‘V’-patroon tot stand kwam. Dit bodempatroon bevestigde de succesvolle terugtest van de correctiebodem in juni en valideerde de meerjarige stijgende steunlijn. Vorige week vond een opwaartse uitbraak plaats uit het dalende trendkanaal van dit jaar. De koersprestaties blijken ook weer sterker dan die van de AEX-index. Dit zijn positieve signalen.

ASML Holding op dagbasis vanaf oktober 2021 (log-schaal) + relatieve sterkte index (RSI)

ASML Holding op dagbasis vanaf oktober 2021 (log-schaal) + relatieve sterkte index (RSI)

Langetermijnbeleggers hebben op basis van de koersgrafieken op weekbasis een goede reden voor een ‘buy & hold’-beleid. Traders met een kortetermijn horizon kijken gedetailleerder naar de koersgrafiek en signaleren op dagbasis een horizontale weerstandgrens nabij ca. € 582. De recente krachtige opleving van ca. € 400 naar € 580 heeft in de relatieve sterkte index (RSI) nu een technische overwaardering opgeleverd (RSI > 70). Vergelijkbare condities deden zich o.a. in november vorig jaar voor en eind juli dit jaar. Deze technische condities hinten op spoedige winstnemingen, waarbij de dalende weerstandlijn de rol van nieuwe steunlijn moet gaan tonen. Traders zien een daling richting € 500 daarom niet meer als een bedreiging, maar een kans om te anticiperen op duurzamer herstel.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart