De tijd is aangebroken om meer aandacht te schenken aan de koersontwikkelingen in valuta’s.

WisdomTree Long NOK Short EUR (LNOE) op maandbasis vanaf maart 2010

WisdomTree Long NOK Short EUR (LNOE) op maandbasis vanaf maart 2010 | TA Loef

In de afgelopen dagen wordt door Europese regeringen gesproken over de mogelijkheden van een importverbod van olie uit Rusland. Deze maatregel heeft naar verwachting zeer schadelijke gevolgen voor de Europese economie. Noorwegen kan als oliestaat deels voorzien in de brandstofbehoefte en dat verklaart wellicht ook waarom de Noorse kroon tegenover de euro in waarde stijgt. Langetermijn beleggers die vrezen voor een langdurige ontwrichting in de olieleveranties krijgen via de opwaartse trendbreuk in WisdomTree Long Nok Short EUR ETN (LNOE) een mogelijkheid om te anticiperen op een verdere stijging van de Noorse kroon.   

EUR/CAD op maandbasis vanaf 1975

EUR/CAD op maandbasis vanaf 1975 | TA Loef

Bijna alles in de wereld draait om (geo)politieke hegemonie. Olie is in dit verband een belangrijke machtsfactor. Nu topanalisten rekening houden met een stijging van de olieprijs naar $ 200 is een verwijzing naar de Canadese teerzanden wellicht zinvol, omdat vorig jaar de olieproductie richting recordniveaus steeg. Gelet op de mogelijke vraag naar olie in samenhang met de dreigende olietekorten is het niet gek dat de euro ten opzichte van de Canadese dollar nu fors terrein verliest. De koersgrafiek op maandbasis toont bij een wisselkoers EUR/CAD 1,377 volop dalingspotentieel naar EUR/CAD 1,30 en mogelijk zelfs EUR/CAD 1,25 indien de geopolitieke crisis niet snel wordt opgelost.

WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3) vanaf medio 2014

WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3) vanaf medio 2014 | TA Loef

Er is weinig verbeeldingskracht voor nodig om een scenario te bedenken waarbij de Europese Unie wordt getroffen door een sterke toename van de consumentenprijzen. De energieprijzen kunnen nog veel verder stijgen. De brandstofkosten voor transport van goederen kunnen dan zorgen voor tekorten in de winkelschappen. De rente zal verder stijgen en (Europese) obligaties verliezen fors terrein. Het termijncontract op de Duitse 10-jaars staatslening gaat dan in de uitverkoop. Er is gelukkig een instrument dat enige bescherming biedt. De WisdomTree Bund 10Y Daily Short (SBU3) breekt opwaarts uit en bevestigt een meerjarige trendomkeer. Een 10% koersstijging lijkt nu ingezet.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart