De inflatiecijfers en Europese kapitaalmarktrentes stijgen. Goed nieuws voor Europese levensverzekeraars.

AEGON vanaf 2015 + relatieve sterkte t.o.v. AEX-index

AEGON vanaf 2015 + relatieve sterkte t.o.v. AEX-index

Financiële mediabronnen berichtten vandaag over de hoogste inflatiecijfers in Europa sinds de invoering van de euro. Het is dan ook wel begrijpelijk dat er een opwaartse druk is ontstaan in de Europese langlopende renteniveaus. Vooral de (Europese) levensverzekeraars kunnen vanwege hun langlopende uitdelingsverplichtingen een hogere rentevergoeding heel goed gebruiken. De hogere inflatiecijfers geven de beurskoers van Aegon dan ook een duwtje in de rug. Sinds de tweede helft van 2020 lijkt er ook een einde gekomen aan een jarenlange fase van achterblijvende koersprestaties ten opzichte van de AEX-index. Wellicht kan Aegon in 2022 een relatief gunstig koersverloop laten zien.

ASR NEDERLAND vanaf 2018

ASR NEDERLAND vanaf 2018

Menig beursgenoteerde Europese verzekeraar geniet vandaag van koersstijgingen. Dat geldt o.a. ook voor het aandeel ASR Nederland. Deze korte termijn positieve ontwikkeling vraagt echter wel om een lange termijn perspectief. De actuele koersnotering rond € 42 blijkt in het meerjarige tijdvenster in 2018 een niveau waarop destijds besloten werd tot winstnemingen. In technisch opzicht is de actuele trend weliswaar stijgend, maar het ontstane weerstandniveau uit 2018 moet nu wel eerst duidelijk gepasseerd worden, om de stijgende lijn vast te houden. Bij een uitbraak boven € 43 nemen de kansen op een voortzetting van de stijgingsfase toe en kan een koersdoel rond € 50 worden gehanteerd.

Lyxor Stoxx Europe 600 Insurance UCIT ETF op maandbasis vanaf medio 2006

Lyxor Stoxx Europe 600 Insurance UCIT ETF op maandbasis vanaf medio 2006

De lange termijn (technische) vooruitzichten voor de Europese verzekeraars worden positief beoordeeld. De weekgrafiek van Lyxor Stoxx Europe 600 Insurance UCIT ETF bevindt zich in een meerjarige stijgende trend en passeert nu de koerstop van begin 2020. De koersrisico’s van een terugval onder de top van 2020 (< € 46,50) zijn relatief beperkt ten opzichte van de actuele notering rond € 49,40. De bovenkant van het meerjarige stijgende trendkanaal biedt relatief veel ruimte richting € 95. Deze afweging tussen risico en rendement biedt verzekeraars in 2022 relatief gunstige beleggingsperspectieven.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart