Financiële begrippen

Balans

Balans definitie

De balans is een vergelijking van het gebruik van middelen (activa) en de herkomst van middelen (passiva) op de zogenaamde balansdatum, het einde van een verslagperiode. Als onderdeel van de halfjaar- of jaarrekening geeft de balans informatie over het netto vermogen, de financiële positie en de bedrijfsresultaten van een onderneming. Op de activa van de balans wordt het gebruik van middelen weergegeven, d.w.z. een lijst van activa verdeeld in vaste en vlottende activa. Op de passiva van de balans staat de herkomst van de middelen, d.w.z. het bedrag aan eigen en vreemd vermogen.

Bad bank Bankensyndicaat & Bankenconsortium
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek