Inkoop eigen aandelen: uitleg & voor- en nadelen

Door Wubbe Bos


Bij de inkoop van eigen aandelen koopt een organisatie zijn eigen aandelen op de beurs. Dit zorgt ervoor dat het aantal uitstaande aandelen op de beurs afneemt.

Deze transactie creëert verschillende kansen en risico’s. Afhankelijk van de prijs en de situatie kunnen de aandeleninkoop van eigen aandelen veel waarde genereren of vernietigen.

In dit artikel bespreek ik:

 • Betekenis inkoop van eigen aandelen
 • Voordelen van inkoop eigen aandelen
 • Nadelen van inkoop eigen aandelen
 • Inkoop eigen aandelen vs dividend
 • Invloed van belastingen
 • Interpretatie inkoop eigen aandelen

 

Inkoop eigen aandelen

Betekenis inkoop van eigen aandelen

Een bedrijf kan besluiten om eigen aandelen in te kopen. Een bedrijf koopt dan aandelen van aandeelhouders. Deze aandeelhouders ontvangen geld en de organisatie krijgt de aandelen. Dit zorgt ervoor dat de resterende aandeelhouders minder kasgeld in de organisatie hebben, maar het aantal uitstaande aandelen is hierdoor wel gedaald. De resterende aandeelhouders hebben hierdoor een groter belang in het bedrijf.

De inkoop van eigen aandelen

Voordelen van de inkoop eigen aandelen

Het inkopen van aandelen heeft zowel voor- als nadelen. Welke de overhand hebben hangt onder meer af van de prijs waarvoor eigen aandelen worden gekocht. De belangrijkste voordelen zijn:

 • Minder uitstaande aandelen / Hoger percentueel bezit van het bedrijf: Het grootste voordeel van het inkopen van eigen aandelen is dat er minder aandelen uitstaan na de inkoop. Dit betekent dat de blijvende aandeelhouders een groter deel van het bedrijf bezitten.
 • Aandelen vernietigen: De blijvende aandeelhouders worden via het aandeel in het bedrijf namelijk ook eigenaar van de aandelen die nu in bezit zijn van het bedrijf. Of een organisatie daarna besluit deze aandelen aan te houden of te vernietigen zou op zich geen verschil moeten maken. Toch zien beleggers vaak graag dat de aandelen vernietigd worden. Dit komt omdat bedrijven aandelen die zijn ingekocht makkelijker weer uitgeven dan vernietigde aandelen. Aandeelhouders willen in het algemeen niet dat het belang in het bedrijf verwaterd door de uitgifte van aandelen. Het vernietigen van aandelen maakt dit minder waarschijnlijk en krijgt dus vaak de voorkeur ondanks het feit dat dit economisch gezien niet uit zou moeten maken.
 • Groter deel van de winst: Een groter belang in een bedrijf heeft verschillende voordelen. Zo hoeft de winst over minder aandelen verdeeld te worden en stijgt dus vaak de winst per aandeel. Na de inkoop van aandelen hebben de blijvende aandeelhouders recht op een groter deel van de toekomstige winsten.
 • Mogelijkheid om het dividend te verhogen: Minder uitstaande aandelen betekent ook dat de kosten voor eenzelfde dividend per aandeel lager uitvallen. Bedrijven kunnen er dus voor kiezen om het dividend per aandeel te verhogen zonder zichzelf op hogere kosten te jagen. Dit zorgt ervoor dat het dividend per aandeel mogelijk gaat stijgen.

Nadelen van de inkoop eigen aandelen

De nadelen van de inkoop van eigen aandelen komen voornamelijk voort uit de kosten voor de aankoop. Het inkopen van aandelen gebeurt meestal in ruil voor geld en dit duwt de hoeveelheid kasgeld naar beneden.

 • Daling van het eigen vermogen: De aangekochte aandelen worden omgewisseld voor geld en dit duwt het eigen vermogen naar beneden. Sommige organisaties lenen ook geld om aandelen terug te kunnen kopen. In beide gevallen daalt het eigen vermogen en dalen de reserves. Hierdoor heeft de organisatie minder ruimte om tegenvallers intern op te vangen. De kans dat het bedrijf daarvoor terug moet naar de kapitaalmarkten neemt dus toe.
 • Minder geld over voor bedrijfsinvesteringen: Het uitgaande kasgeld kan niet aan andere activiteiten worden uitgegeven. Een mogelijk gevaar is dat bedrijven minder investeren in de toekomst en teveel uitgeven aan de inkoop van eigen aandelen om zo de winst per aandeel op te krikken. Dit betekent dat blijvende aandeelhouders een steeds groter belang krijgen in een steeds minder waardevol bedrijf. Een gebrek aan investeringen kan ook andere negatieve effecten hebben zoals minder groeimogelijkheden voor het personeel en een verzwakte concurrentiepositie. Wanneer er eigen aandelen ingekocht worden, moeten aandeelhouders dus goed nadenken over de gevolgen en risico’s. Het kan namelijk zo zijn dat management enkel aandelen inkoopt om de prijs van uitgegeven opties op de korte termijn op te drijven. Zeker wanneer aandelen tegen een te hoge prijs worden teruggekocht gaat dit ten koste van blijvende aandeelhouders.

Inkoop eigen aandelen vs dividend uitkeren?

Dividend en de inkoop van eigen aandelen zijn beide teruggave van kapitaal. Bij dividend gaat het kapitaal evenredig naar alle aandeelhouders, terwijl bij de inkoop van eigen aandelen het geld gaat naar de aandeelhouders die het bedrijf verlaten. De aandeelhouders die blijven worden beloond met een hoger percentueel bezit van het bedrijf. Aandeelhouders zijn over het algemeen van mening dat de aandelen een goede koop zijn. Anders zouden ze de aandelen zelf waarschijnlijk niet hebben. Dit betekent echter niet dat deze aandeelhouders altijd gelijk hebben. Mocht de situatie veranderen en het bedrijf wegzakken, dan is het inkopen van eigen aandelen achteraf een domme beslissing. Verbetert de situatie juist, dan is het inkopen van eigen aandelen juist een geniale beslissing. Het inkopen van eigen aandelen maakt de balans risicovoller en versterkt op die manier de gevolgen van de toekomst voor de blijvende aandeelhouders.

Aandeelhouders kunnen zelf een eigen dividend creëren door aandelen te verkopen. Door een klein deel van de aandelen te verkopen kan je er ook voor zorgen dat je belang in een bedrijf gelijk blijft, terwijl het bedrijf aandelen inkoopt.

Gevolgen van belastingen

Hoe geld wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders heeft invloed op de belastingen die betaald moeten worden. Veel landen hebben een dividendbelasting. Dit betekent dat een deel van de uitgekeerde dividenden in de zakken van de overheid verdwijnt. Wanneer bedrijven geld uitkeren via de inkoop van eigen aandelen hoeven aandeelhouders doorgaans in eerste instantie niets te betalen. Mocht de aandelenprijs worden opgedreven dan moet in sommige landen bij verkoop een deel van de winst worden afgedragen. Het verschil in timing wanneer de belasting moet worden betaald maakt aandeleninkoop aantrekkelijker. Daarnaast kan de hoogte van de dividendbelasting en kapitaalwinstbelasting een belangrijke invloed hebben op de keuze.

Inkoop eigen aandelen of dividend

Als laatste maakt ook de manier waarop bedrijven worden belast maakt uit voor de keuze. In sommige landen worden bedrijven extra belast wanneer ze aandelen terugkopen. Veranderingen in dit soort belastingen kunnen veel invloed hebben op de manier waarop bedrijven kapitaal teruggeven aan aandeelhouders.

Interpretatie van inkoop eigen aandelen?

Of de inkoop van eigen aandelen een goede beslissing is hangt voor een groot deel af van de toekomst van het bedrijf. Komt het bedrijf in de problemen, dan is er geld nodig en moet er mogelijk tegen ongunstige voorwaarden geld op worden gehaald. Loopt echter alles volgens plan, dan is de inkoop van aandelen een aantrekkelijke manier voor blijvende aandeelhouders om het belang uit te breiden.

Een andere factor is niet het succes van het bedrijf maar de waardering. Hoeveel aandelen je kan inkopen voor een bepaalde hoeveelheid kasgeld heeft veel invloed op het succes van het inkopen van eigen aandelen. Wilt u meer weten over de waardering van een bedrijf, kijk dan onder andere naar de EBITDAquick ratiosolvabiliteit, liquiditeit of rentabiliteit.

Ontdek Fundamentele Analyse via LYNX

Bij LYNX is het mogelijk om uitgebreide fundamentele analyse data terug te vinden in het TWS Handelsplatform. Ontdek het zelf: