Verwachting aandeel Coöperatieve Rabobank U.A. Rabobank Certificaten uitleg over het rendement en de risico’s

Analyse van het aandeel Coöperatieve Rabobank U.A.

Door |

Coöperatieve Rabobank U.A.
ISIN: XS1002121454
|
Ticker: RABOBK
|
Valuta: EUR

Geschatte leestijd: 6 minutes

Rabobank certificaten - rabo certificaten koers
Rabobank Certificaten zijn een populair product onder Nederlandse beleggers. Maar hoe werkt zo’n belegging eigenlijk?

Hoe kun je Rabobank certificaten kopen en wat is het rendement? Hoe werkt de uitkering van de vergoeding en zijn er ook risico’s?

Na het lezen van dit artikel weet u precies hoe Rabobank Certificaten werken en of het product geschikt is voor uw portefeuille. Bent u op zoek naar een broker om in Rabobank Certificaten te handelen, klik dan hier.

Wat zijn Rabobank Certificaten?

Rabobank Certificaten zijn certificaten van participaties zonder einddatum, uitgegeven door de Rabobank (via Stichting AK Rabobank Certificaten). Deze certificaten zijn gewoon verhandelbaar voor beleggers via Euronext Amsterdam.

De Rabobank heeft geen ‘normale’ beursnotering, want er zijn geen aandelen beschikbaar. Sinds 2014 is het toch voor iedereen mogelijk om te investeren in de Rabobank, namelijk door te beleggen in Rabobank Certificaten. De afgelopen jaren heeft de bank meerdere keren certificaten uitgegeven. Op deze manier haalt de Rabobank geld op om te investeren of voor het versterken van de kapitaalbuffers. Tot 2014 waren de certificaten echter enkel beschikbaar voor leden. Sinds 2014 worden de stukken vrij verhandeld aan Euronext en kan iedereen ze dus verhandelen.

De Rabobank Groep is een vrij unieke bank. Het betreft namelijk een coöperatie met leden in plaats van aandeelhouders. De Rabobank Groep is in 1972 ontstaan door een fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. De centrale coöperatie Rabobank Nederland behartigt de belangen van de leden (de lokale banken) en oefent een eigen bankbedrijf uit. Het is daarnaast houdster van binnenlandse en buitenlandse deelnemingen. Ook oefent het toezicht op de lokale banken uit (als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht).

Diep achtergesteld beleggingsproduct

Hoewel het beleggingsproduct op een obligatie lijkt, is het dat dus eigenlijk niet. De certificaten worden namelijk nooit afgelost. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de Rabobank Certificaten wel worden ingetrokken. Een Rabobank Certificaat is namelijk een diep achtergesteld beleggingsproduct. Dat wil zeggen dat de participaties meetellen als eigen vermogen van de Rabobank. Dit betekent dat certificaathouders bij een eventueel faillissement van de Rabobank als laatste worden uitbetaald, na alle spaarders en andere schuldeisers. Certificaten van Rabobank lijken dus eigenlijk meer op aandelen, indien u kijkt naar de zekerheid van terugbetaling bij een faillissement. U koopt ze ook gewoon op de beurs en als u ervan af wilt, moet u ze ook weer verkopen op de beurs.

Hoe werken Rabobank Certificaten?

De nominale waarde van Rabobank certificaten is € 25. De koers van Rabobank Certificaten wordt echter weergegeven in een percentage. Dat betekent dat een koers van 100 een waarde van € 25 vertegenwoordigt. Op dit moment (20-03-23) staat een koers van 91,58 op de borden, wat gelijk staat aan een waarde van € 22,90. Dit heeft onder andere te maken met de huidige onrust rondom de bankensector. Het faillissement van drie Amerikaanse banken en de overname van Credit Suisse door UBS hebben een deuk geslagen in het vertrouwen van beleggers. Hierdoor worden de Rabobank Certificaten momenteel in feite verhandeld tegen een korting.

U kunt de Rabobank Certificaten gewoon kopen en verkopen op de beurs. Indien u de certificaten in bezit heeft, heeft u recht op een vergoeding, de coupon. De Rabobank verwacht op een participatie op iedere ‘vergoedingsbetaaldag’ over de op die dag eindigende betaalperiode een vergoeding te betalen, die het hogere is van:

a. € 0,40625; of

b. het driemaands rekenkundig gemiddelde (afgerond op twee decimalen) op jaarbasis van het effectieve rendement van de meest recente Referentielening (of, als er geen Referentielening is, de meest recente Vervangende Referentielening) over de laatste Berekeningsperiode die is geëindigd voor aanvang van die Betaalperiode. Dit wordt verhoogt met 1,5%-punt, berekend over de nominale waarde van € 25 gedeeld door vier.

Rabobank Certificaten coupon 6,5%

Voor beleggers die Rabobank certificaten op de nominale waarde hebben aangekocht betekent de vergoeding van € 1,626 (4 x 0,40625) per jaar een rendement van 6,5%. De beurskoers van Rabobank certificaten kan door verschil in vraag en aanbod hoger of lager uitvallen dan de nominale waarde van € 25. Indien u de certificaten bijvoorbeeld op de beurs koopt voor een prijs van 120, dan betaalt u € 30,00. Het rendement op uw belegging valt dan ook lager uit, namelijk 5,4%.

Op dit moment handelen Rabobank Certificaten tegen een koers van 91,58, wat gelijk staat aan een waarde van € 22,90. Bij de huidige prijs kunt u dus een rendement van 7,1% per jaar realiseren. Bovendien kunt u koerswinst behalen als de prijs weer richting de nominale waarde stijgt.

De Rabo Certificaten kennen dus een behoorlijke constante uitkering per kwartaal wat het product dan ook populair maakt bij beleggers. Naast die winstuitkering bepaalt de koersontwikkeling het totale rendement dat beleggers maken op de certificaten. U kunt dus ook koerswinst of verlies maken bij de aan- en verkoop van de certificaten.

Risico’s Rabobank Certificaten

Zoals eerder gezegd kennen Rabobank Certificaten geen einddatum en worden ze dus ‘nooit’ afgelost. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de Rabobank Certificaten wel worden ingetrokken. Bij intrekking ontvangt u € 25 (100%) per Rabobank Certificaat. Dit is op voorwaarde dat het vermogen van de Rabobank toereikend is. Hier dient u dus rekening mee te houden, als u belegt in Rabobank Certificaten.

Er zijn daarnaast nog andere risico’s waarmee u rekening moet houden als u belegt in Rabobank Certificaten. Denk daarbij onder andere aan:

  • het risico van koersfluctuaties, de koers kan ook zakken
  • het liquiditeitsrisico (te weinig verhandelbaarheid)
  • het risico dat vergoedingen niet worden uitbetaald, indien Rabobank bijvoorbeeld verlies maakt
  • het risico op verlies van inleg

Bail-in Risico

Er is één risico dat we nog nader willen toelichten. Vanuit de Europese richtlijn ‘herstel en afwikkeling van banken’ (‘BRRD’) kunnen Rabobank Certificaathouders ook (een deel van) hun inleg verliezen, wanneer de Rabobank door de toezichthouder wordt betiteld als ‘niet langer levensvatbaar’ of ‘waarschijnlijk niet langer levensvatbaar’. Daardoor hebben Certificaathouders in die situaties kans om ook al in een eerder stadium dan faillissement de inleg op hun Rabobank Certificaten (gedeeltelijk) te verliezen. Dit wordt aangeduid als het bail-in risico.

Voor een uitgebreid overzicht van de risico’s en voorwaarden verwijzen we uw door naar de prospectus en brochure op de website van de Rabobank. 

Rabobank Certificaten via LYNX

Onderstaande overzicht van de specificaties van Rabobank Certificaten komt uit het TWS Handelsplatform. Een snelle blik leert dat u de Rabobank certificaten kunt vinden met de ticker RABOBK of via de ISIN: XS1002121454. De coupon is 6,5% en dat betekent dat de vergoeding 6,5% bedraagt voor beleggers die de certificaten op de nominale waarde (100) gekocht hebben.

Stichting AK Rabobank Certificaten - rabo certificaten koers - rabobank aandelen
Stichting AK Rabobank Certificaten in het TWS Handelsplatform

LYNX Beursflash over de Rabobank Certificaten

In deze video een korte uitleg over de werking van Rabobank Certificaten. Hoe werken ze, wat is het rendement en natuurlijk bespreken we ook de risico’s.

Mis geen Beursflash video, abonneer gratis op ons kanaal: https://goo.gl/ukhglM 

FAQ

Sinds 2014 kunnen mensen beleggen in de Rabobank door te investeren in Rabobank Certificaten via Euronext. De certificaten zijn te verhandelen via LYNX.

Beleggen in Rabobank Certificaten brengt risico’s met zich mee, zoals koersfluctuaties en liquiditeitsrisico. Er is ook een risico op verlies van inleg en het niet uitbetalen van vergoedingen bij verlies van Rabobank.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.