etf-handelen-voordelen-lynx

Een ETF (de afkorting staat voor Exchange Traded Fund) is een beleggingsproduct dat zo nauwkeurig mogelijk een bepaalde index volgt. ETF’s zijn al langer populair in de Verenigde Staten, waar naar schatting een derde van het belegd vermogen via ETF’s belegd wordt. In Europa liep het beleggen via ETF’s wat achter, maar wordt de laatste jaren een flinke inhaalslag gemaakt. Zo was het volume in verhandelde ETF’s op de beurzen van Euronext in augustus 126% hoger dan een jaar ervoor.

Het succes van ETF’s is even simpel als logisch. Spreiding, kosten, transparantie en toegankelijkheid vormen de vier hoekstenen.

Beleggen met een brede spreiding

Eén van de basisvoorwaarden voor een succesvolle belegging is een goede spreiding. Belegt u al uw geld in één en hetzelfde aandeel, dan loopt u kans alles kwijt te raken als dat bedrijf toevallig net in zwaar weer zit. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde, maar het gaat om het risico. Door uw eieren niet allemaal in één mandje te leggen, loopt u minder bedrijfsspecifiek risico. Wel loopt u marktrisico. De beurs als geheel kan omhoog of omlaag. Maar dat is inherent aan beleggen en het  lange termijnrendement van 6 a 7% op aandelen is een vergoeding voor dat risico.

Kosten zijn dodelijk

Een ander groot voordeel zijn de kosten. Dat wordt vaak onderschat, omdat u de kosten in het verleden nooit zag. Bij beleggingsfondsen werden de kosten automatisch van uw rendement afgehaald en via de achterdeur naar uw tussenpersoon doorgesluisd. Dat is nu (vanaf 1 januari 2014) bij wet verboden. Een beleggingsfonds maakt meer kosten dan een ETF omdat er enerzijds fondsbeheerders betaald moeten worden en anderzijds (veel) meer transacties worden gedaan. Overigens is uit studies bekend dat maar een klein gedeelte van de fondsbeheerders (20%) er structureel in slaagt een beter resultaat te behalen dan de beurs als geheel. Dat is ook logisch, want zij hebben evenmin een glazen bol als ieder ander en u moet wel die extra kosten goedmaken.

Vooral het feit dat u jaarlijks veel op uw kosten bespaart zorgt voor een veel hoger eindrendement. Kijk naar onderstaand voorbeeld:

Piet Jansen heeft €10.000 belegd in een beleggingsfonds en betaalt 2% aan kosten over zijn belegd vermogen. Het rendement dat het beleggingsfonds behaalt is 6%. Piet spaart in het onderhavige geval in totaal, met 2% kosten, 21.911 EUR bij elkaar. Jan Pietersen steekt dezelfde hoeveelheid geld in een ETF, met een kostenbasis van 0,3%. Zijn vermogen is na 20 jaar aangegroeid tot 30.304 EUR.

Bij een bedrag van 10.000 EUR zou het dus gaan om een verschil van 8.393 EUR: 83% van de inleg. U kunt dit overal op het internet narekenen, dit is wat het rente-op-rente effect met uw vermogen doet. Albert Einstein noemde dit al het achtste wereldwonder. Maar te hoge kosten werken dus jaarlijks door, en vreten langzaam maar zeker uw rendement flink aan.

Transparantie

Omdat er niet aan de lopende band allerlei wisselingen binnen de belegging plaatsvinden, weet u precies waarin u belegt. De belegger wordt niet voor onverwachte of verborgen kosten geplaatst en kan via de stand van de index die hij volgt precies zien hoe zijn of haar beleggingsresultaten zijn.

Toegankelijkheid van ETF’s

De naam van de ETF (Exchange Traded Fund) zegt het al: een ETF wordt verhandeld op een beurs. Dat betekent dat u elke seconde van de beursdag kunt in- en uitstappen, en niet één keer per dag, aan het begin van de maand of via een schriftelijk verzoek. Net als bij aandelen wordt er continu een markt verzorgd in de ETF zodat u altijd een tegenpartij vindt waarmee u uw transactie kunt uitvoeren.

De extra voordelen van Think ETF’s

logo think etfThink ETF’s is in 2009 opgericht en is de eerste en op dit moment enige Nederlandse aanbieder van ETF’s. Wij onderscheiden ons door de algemene voordelen van ETF’s te combineren met een aantal extra ingebouwde voordelen:

  • Veilige structuur
  • Fiscaal voordeel

Veilige structuur

Wij kiezen voor volledige fysieke replicatie van de onderliggende index. Dit is de meest veilige en transparante structuur voor een ETF. Doordat Think ETF’s enkel en alleen gebruikmaakt van fysieke replicatie en daarbij geen stukken uitleent (ook wel “securities lending” genoemd) ontstaat er geen tegenpartijrisico. De onderliggende effecten zijn en blijven gewoon in bezit van het fonds.

Bij fysieke replicatie worden de onderliggende stukken daadwerkelijk gekocht en aangehouden. Bij synthetische replicatie worden niet de daadwerkelijke aandelen of obligaties uit de index aangehouden, maar wordt gebruik gemaakt van een complex financieel product dat de index simuleert. Dit wordt ook wel een ‘swap’ genoemd. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van synthetische replicatie en/of er aandelen worden uitgeleend dan ontstaat er tegenpartijrisico. Dit verhoogt uw risico zonder dat het u direct voordeel oplevert. Buitenlandse aanbieders zullen beweren dat securities lending extra inkomsten genereert. Dat klopt maar ten dele, in de meeste gevallen gaat 40% van de inkomsten naar de aanbieder en 60% naar u als belegger, terwijl u wel 100% van het risico loopt. Bij Think ETF’s denken we hier fundamenteel anders over: wij kiezen voor fysieke replicatie zonder daarbij stukken uit te lenen. Wel zo veilig dus.

Fiscaal voordeel

Think ETF’s is een Nederlandse aanbieder en kan daardoor gebruikmaken van de vele belastingverdragen die Nederland heeft afgesloten met andere landen. Al deze verdragen zorgen ervoor dat u het volledige dividend ontvangt waar u ook recht op heeft. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar Think ETF’s is de eerste aanbieder van ETF’s die u dit voordeel kan bieden. Het beruchte dividendlek waar buitenlandse aanbieders mee kampen, is met Think ETF’s dus definitief gedicht.

Onze voordelen in de praktijk: De AEX ETF

Onder andere het laatste punt heeft erin geresulteerd dat de ETF’s van Think een beter rendement scoren dan vergelijkbare ETF’s. In onderstaande tabel, uit een jaarlijks onderzoek van beleggingsadviseur en financieel journalist Marcel Tak, over de jaren 2011-2014 ziet u dat het rendement van de Think AEX ETF ETF’s in 3 van de 4 jaren het dichtst het rendement van de AEX benadert. En dit betere rendement behalen wij met een lager risico doordat we onderliggende effecten niet uitlenen.

AEX GTR 1 2 3
Think SPDR iShares
2011 -8,80% -0,25% -0,49% -0,54%
2012 14,05% -0,53% -0,72% -0,72%
2013 20,71% -0,59% -0,41% -0,75%
2014 8,66% -0,43% -0,55% -0,54%
TER n.v.t. -0,30% -0,30% -0,30%

 

Think biedt een divers aanbod ETF’s aan die verschillende nationale, regionale en wereldwijde indices volgen. Maak kennis met onze voordelen en producten op www.thinketfs.nl

Door Martijn Rozemuller, managing director bij Think ETF’s.
In 2009 richtte Martijn Rozemuller Think ETF’s op. Voor de oprichting van Think was hij partner bij handelshuis Optiver.

Meer informatie over het beleggen in ETF’s en Trackers bij LYNX.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart